Description

gjendje e mirëqenies fizike, emocionale, mendore dhe shoqërore që lidhet me seksualitetin;nuk është thjesht mungesa e sëmundjes, mosfunksionimit ose dobësisë

Additional notes and information

Shëndeti seksual kërkon një qasje pozitive dhe të respektueshme ndaj seksualitetit dhe përvojave të këndshme dhe të sigurta seksuale, pa detyrim, diskriminim dhe dhunë. Që shëndeti seksual të arrihet dhe mirëmbahet, të drejtat seksuale të të gjithë personave duhet të respektohen, mbrohen dhe përmbushen.