Description

Сексуално здравље је стање физичког, емоционалног, менталног и социјалног благостања повезано са сексуалношћу; није само одсуство болести, дисфункције или немоћи.

Additional notes and information

Сексуално здравље захтева позитиван и с поштовањем приступ сексуалности и угодна и сигурна сексуална искуства, без принуде, дискриминације и насиља. Да би се постигло и одржало сексуално здравље, сексуална права свих особа морају се поштовати, штитити и испуњавати.