Description

Концепция и гарантиране на жените, че ще получават подходящи услуги във връзка с бременността, раждането и следродилния период, включително семейно планиране и спешна акушерска помощ.