Description

Koncept i uslovi za osiguravanje odgovarajuće usluge u vezi sa trudnoćom, porođajem i postnatalnim periodom, uključujući planiranje porodice i hitnu akušersku njegu.