Description

Tingimused, millega tagatakse, et naised saavad sobivaid teenuseid raseduse ja sünnituse ajal ning sünnituse järel, sh pereplaneerimine ja erakorraline sünnitusabi