Description

koncepti dhe kushtet për të siguruar që gratë të marrin shërbimet e duhura në lidhje me shtatzaninë, lindjen e fëmijës dhe periudhën pas lindjes, duke përfshirë planifikimin familjar dhe kujdesin urgjent obstetrik