Description

ndërprerje e shtatzanisë për shkak të procesit të filluar në mënyrë të pavullnetshme (dështim spontan/i pavullnetshëm) ose ndërprerje e qëllimshme e shtatzanisë ose shtatzanisë së padëshiruar që kërcënon jetën ose shëndetin e gruas shtatzënë, duke përfshirë mirëqenien e saj shoqërore dhe mendore (dështim i detyruar)

Additional notes and information

Kushtet në të cilat dështimi lejohet, ndryshojnë ligjërisht nga vendi në vend. Në disa vende, qasja është shumë e kufizuar; në disa të tjerë, ndërprerja e shtatzanisë mundësohet për arsye të ndryshme mjekësore dhe shoqërore, të tilla si: shtatzania që është rezultat i përdhunimit dhe incestit; kur diagnostikohet nga mjeku keqformimi serioz i fetusit; ose sipas kërkesës, duke njohur kështu zgjedhjen e lirë të grave në çështjet që lidhen me riprodhimin.