Description

Репродуктивно здравље је стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, не само одсуство болести или слабости, у свим питањима везаним за репродуктивни систем и његове функције и процесе. Репродуктивно здравље стога подразумијева да су људи способни за задовољавајући и безбједан сексуални живот и да имају способност репродукције и слободу да одлуче да ли ће, када и колико често то чинити. Имплицитно у овом посљедњем стању је сљедеће: права жена и мушкараца да буду информисани; да имају приступ сигурним, ефикасним, приступачним и прихватљивим методама планирања породице, укључујући методе за регулисање плодности, које нису у супротности са законом; и право приступа одговарајућим здравственим услугама како би се женама омогућиле сигурна трудноћа и порођај и паровима пружиле најбоље шансе да имају здраво дијете. Репродуктивно здравље је компонента репродуктивних права.