Description

Репродуктивно здравље је стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, не само одсуство болести или слабости, у свим питањима везаним за репродуктивни систем и његове функције и процесе.

Additional notes and information

Репродуктивно здравље стога подразумева да су људи способни за задовољавајући и безбедан сексуални живот и да имају способност репродукције и слободу да одлуче да ли ће, када и колико често то чинити. Имплицитни у овом последњем стању су следећи: права жена и мушкараца да буду информисани; да имају приступ сигурним, ефикасним, приступачним и прихватљивим методама планирања породице, укључујући методе за регулисање плодности, које нису у супротности са законом; и право приступа одговарајућим здравственим услугама како би се женама омогућиле сигурну трудноћу и порођај и паровима пружиле најбоље шансе да имају здраво дете. Репродуктивно здравље је компонента репродуктивних права.