Description

stan zupełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie jedynie brak chorób lub ułomności, we wszystkich kwestiach związanych z układem rozrodczym oraz jego funkcjami i procesami

Additional notes and information

Z tego wynika, że ludzie mogą prowadzić satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne i mają zdolność do reprodukcji oraz wolność do decydowania, czy chcą to robić, kiedy i jak często. W ostatnim warunku dorozumiane jest co następuje: prawa kobiet i mężczyzn do informacji; do posiadania dostępu do bezpiecznych, skutecznych, przystępnych cenowo i akceptowalnych metod planowania rodziny, w tym metod regulowania płodności niebędących niezgodnymi z prawem; oraz prawo do dostępu do odpowiednich usług opieki zdrowotnej gwarantujących kobietom bezpieczną ciążę i poród oraz zapewniających parom najlepszą szansę na posiadanie zdrowego niemowlęcia. Zdrowie reprodukcyjne jest komponentem praw reprodukcyjnych.