Description

Täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, ei pelkästään sairaudettomuus tai vammattomuus, kaikissa lisääntymisjärjestelmään ja sen toimintoihin ja prosesseihin liittyvissä asioissa

Additional notes and information

Tämä tarkoittaa, että ihmisillä voi olla tyydyttävä ja turvallinen sukupuolielämä ja että heillä on valmius lisääntyä ja vapaus päättää, haluavatko he lisääntyä, milloin ja miten usein. Tähän viimeiseen ehtoon liittyvät epäsuorasti seuraavat: naisten ja miesten oikeus saada tietoa, saada käyttöönsä turvallisia, tehokkaita, edullisia ja hyväksyttäviä perhesuunnittelumenetelmiä, mukaan lukien laillisia syntyvyyden sääntelymenetelmiä, ja oikeus päästä asianmukaisiin terveydenhuoltopalveluihin, jotta raskaus ja synnytys olisivat turvallisia ja jotta pariskunnille voitaisiin tarjota mahdollisimman hyvät mahdollisuudet saada terve lapsi. Lisääntymisterveys kuuluu lisääntymisoikeuksiin.