Description

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och svaghet, i alla frågor som rör reproduktionssystemet och dess funktioner och processer

Additional notes and information

Reproduktiv hälsa Innebär därmed att människor kan ha ett tillfredsställande och säkert sexliv och att de har kapacitet att fortplanta sig och friheten att bestämma om, när och hur ofta de ska göra det. I det sista villkoret anges underförstått följande: kvinnors och mäns rättigheter att vara informerade, att ha tillgång till säkra, effektiva, överkomliga och acceptabla metoder för familjeplanering, inbegripet metoder för att reglera fertilitet som inte strider mot lagen samt rätten till tillgång till lämpliga hälso- och sjukvårdstjänster för att göra det möjligt för kvinnor att genomgå en säker graviditet och förlossning samt ge par största möjliga chans att få ett friskt barn. Reproduktiv hälsa är en del av de reproduktiva rättigheterna.