Description

stav úplného telesného, duševného a sociálneho blahobytu, nielen absencia ochorenia alebo nespôsobilosti vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa reprodukčného systému a jeho funkcií a procesov

Additional notes and information

To znamená, že ľudia vedú uspokojivý a bezpečný sexuálny život a že majú schopnosť rozmnožovať sa a slobodne sa rozhodnúť, či, kedy a ako často tak urobia. V tejto poslednej podmienke sú dôležité nasledujúce faktory: právo žien a mužov na informácie, na prístup k bezpečným, účinným, cenovo dostupným a prijateľným metódam plánovania rodičovstva vrátane metód na reguláciu plodnosti, ktoré nie sú v rozpore so zákonom, a právo na prístup k vhodným zdravotníckym službám, ktoré umožnia ženám zabezpečiť bezpečné tehotenstvo a pôrod a párom čo najlepšiu možnosť mať zdravé dieťa. Reprodukčné zdravie je súčasťou reprodukčných práv.