Description

Täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ning mitte üksnes haiguse või nõrga tervise puudumine küsimustes, mis on seotud reproduktiivsüsteemi, selle talitluse ja toimimisega

Additional notes and information

Reproduktiivtervis tähendab seega inimeste võimet elada rahuldust pakkuvat ja turvalist seksuaalelu ning inimeste võimet saada lapsi ja olla vabad otsustama, kas, millal ja kui sageli lapsi saada. Viimase tingimuse puhul tuleb tähelepanu pöörata järgmisele: meeste ja naiste õigus olla informeeritud ning omada juurdepääsu turvalistele, tõhusatele, kättesaadavatele ja vastuvõetavatele pereplaneerimismeetoditele lähtuvalt nende valikust ja kõigist teistest nende endi valitud viljakuse reguleerimise meetoditest, mis ei ole seadusega vastuolus; õigus omada juurdepääsu vajalikele tervushoiuteenustele, mis tagavad naistele turvalise raseduse ja sünnituse ning kindlustavad paaridele parima võimaluse saada hea tervisega laps. Reproduktiivtervis on reproduktiivõiguste üks osa.