Description

stat ta’ benesseri fiżiku, mentali u soċjali totali, mhux biss in-nuqqas ta’ mard jew indeboliment, fil-kwistjonijiet kollha relatati mas-sistema riproduttiva u mal-funzjonijiet u l-proċessi tagħha

Additional notes and information

Timplika li jista' jsir sess sodisfaċenti u sigur u li għandhom il-kapaċita' li jirriproduċu u l-liberta' li jiddeċiedu jekk, meta u kemm il-darba jagħmluh. L-aħħar kundizzjoni timplika li: id-drittijiet tan-nisa u rġiel li jkunu nfurmati; li jkollhom aċċess għal metodi ta' pjanar tal-familja b'mod sigur, effettic, affordabbli u aċċettabbli, inkluż metodi għar-regolarizazzjoni tal-fertilita', li ma jkunux kontra l-liġi, u d-dritt għall-aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa li jkunu xierqa sabiex in-nisa jkollhom tqala u ħlas siguri u jagħtu l-aqwa opportunita' lill-koppja li jkollhom wild b'saħħtu. Is-saħħa riproduttiva hi parti mid-drittijiet riproduttivi.