Description

stanje potpune tjelesne, mentalne i društvene dobrobiti, ne samo kao odsutnosti bolesti ili nemoći, već u svim pitanjima koja se odnose na reproduktivni sustav, njegove funkcije i procese

Additional notes and information

Reproduktivno zdravlje podrazumijeva zadovoljavajući i siguran seksualni život osobe te sposobnost reprodukcije i slobodu da odluči želi li to, kada i koliko često. To podrazumijeva pravo žena i muškaraca na obaviještenost, na pristup sigurnim, učinkovitim, financijski mogućim i prihvatljivim metodama planiranja obitelji, uključujući metode regulacije plodnosti koje nisu protuzakonite te pravo pristupa odgovarajućim zdravstvenim službama kako bi se ženama omogućila sigurna trudnoća i porod, a parovima najveća moguća vjerojatnost da dobiju zdravo dijete. Reproduktivno zdravlje sastavni je dio reproduktivnih prava.