Description

stav úplné fyzické, duševní i sociální pohody (tedy ne pouze nepřítomnost onemocnění nebo zdravotních potíží), a to ve všech záležitostech souvisejících s reprodukčním systémem, jeho funkcemi a fungováním

Additional notes and information

Z definice vyplývá, že lidé by měli mít možnost vést uspokojivý a bezpečný sexuální život, měli by mít možnost reprodukce a svobodu rozhodování, zda, kdy a jak často k reprodukci dojde. Z poslední podmínky vyplývá toto: práva žen a mužů být informováni, mít přístup k bezpečným, účinným, finančně dostupným a přijatelným způsobům plánování rodičovství, včetně metod regulace plodnosti, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a právo na přístup k náležitým službám zdravotní péče, jež ženám umožní bezpečný průběh těhotenství a porodu a poskytnou párům co největší šanci na zdravého potomka. Reprodukční zdraví je součástí reprodukčních práv.