Description

visiškos fizinės, protinės ir socialinės gerovės, o ne tik ligos ar negalios nebuvimo būsena, visais atžvilgiais susijusi su reprodukcine sistema ir jos funkcijomis bei procesais

Additional notes and information

Todėl reprodukcinė sveikata reiškia, kad žmonės gali gyventi pasitenkinimą teikiantį ir saugų lytinį gyvenimą ir yra pajėgūs susilaukti palikuonių ir laisvai pasirinkti, ar jų turėti, kada ir kaip dažnai. Ši paskutinioji išlyga apima toliau nurodomas sąlygas: moterys ir vyrai turi teisę būti informuoti, turėti galimybę naudotis saugiais, veiksmingais, prieinamais ir priimtinais šeimos planavimo metodais, įskaitant metodus, skirtus vaisingumui reguliuoti, kurie nėra draudžiami įstatymų, ir naudotis atitinkamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, kurios užtikrina saugų moters nėštumą ir gimdymą ir suteikia poroms geriausias galimybes susilaukti sveiko kūdikio. Reprodukcinė sveikata yra reprodukcinių teisių sudedamoji dalis.