Description

il-bini u/jew it-titjib tal-għarfien, il-ħiliet u l-abilitajiet tal-individwi, tal-istituzzjonijiet u tal-organizzazzjonijiet li jwettqu funzjonijiet, isolvu l-problemi u jistabbilixxu u jilħqu l-objettivi tal-ugwaljanza bejn is-sessi b’mod sosteninbbli u trasformattiv

Additional notes and information

Il-bini ta' kapaċitajiet biex l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi jkunu integrati b'mod prattiku u effettiv fl-oqsma relevanti kollha u fil-livelli kollha, u li jinkludu kemm jista' jkun tekniki, għodod, kif ukoll atturi, huwa l-aktar eżempju prevalenti ta' bini tal-kapaċità. Żvilupp tal-kompetenza ta' nies individwali u bdil fis-sistema li jippermetti proċessi u effetti trasformattivi fl-istituzzjonijiet.