Description

at opbygge og/eller styrke viden, færdigheder og evner hos personer, institutioner, grupper og organisationer, så de kan varetage funktioner, løse problemer og fastsætte og nå ligestillingsmål på en bæredygtig og forandringsrettet måde

Additional notes and information

Det mest fremherskende eksempel herpå er at opbygge kapacitet til at kunne integrere køns- eller ligestillingsaspektet på alle relevante områder og alle niveauer på en praktisk og effektiv måde og under anvendelse af så mange teknikker, værktøjer og aktører som muligt. Kompetenceudvikling af enkeltpersoner og systemændringer, der muliggør forandringsprocesser og forandringseffekter i institutionerne.