Description

eolas, scileanna agus cumas daoine aonair, institiúidí, grúpaí agus eagraíochtaí a thógáil agus/nó a fheabhsú chun feidhmeanna a chur i gcrích, fadhbanna a réiteach, agus chun spriocanna comhionannais inscne a bhunú agus a bhaint amach ar shlí inbhuanaithe chlaochlaitheach

Additional notes and information

Is é neartú acmhainní chun comhionannais inscne nó gné na hinscne a phríomhshruthú go praiticiúil agus go héifeachtach i ngach réimse ábhartha agus ag gach leibhéal, ina mbaintear leas as oiread teicnící agus uirlisí agus gníomhaithe agus is féidir an sampla is suntasaí maidir le neartú acmhainní. Neartú acmhainní daoine aonair agus athrú córais lena gcumasaítear próisis agus éifeachtaí claochlaitheacha in institiúidí.