Description

teško kazneno djelo i grubo kršenje ljudskih prava koje uključuje vrbovanje, prijevoz, premještanje, skrivanje ili prihvat osoba, služeći se prijetnjom, primjenom sile ili drugim vrstama prinude, otmice, prijevare, obmane, zlouporabe moći ili ranjivog položaja, odnosno davanjem ili primanjem novca ili povlastica kako bi se dobio pristanak osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom u svrhu izrabljivanja, koje u svakom slučaju uključuje prostituciju drugih ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili prisilno pružanje usluga, ropstvo ili prakse slične ropstvu, sluganstvo ili odstranjivanje tjelesnih organa

Additional notes and information

Trgovina ljudima događa se u brojnim okruženjima i obično obuhvaća veliki broj različitih sudionika, uključujući obitelji, lokalne posrednike, međunarodne mreže kriminalaca i tijela zadužena za imigraciju te se događa i među državama i unutar pojedine zemlje.