Description

najímání, přepravování, převádění, ukrývání nebo přijímání osob pod hrozbou nebo za použití síly či jiných forem nátlaku, pomocí únosu, podvodu, lsti či zneužití moci nebo zneužití zranitelnosti určité osoby nebo poskytnutím či přijmutím finančních prostředků nebo jiných výhod k získání souhlasu osoby, která má v moci jinou osobu, s úmyslem tuto osobu vykořisťovat

Additional notes and information

Vykořisťováním se rozumí zejména zneužívání jiných osob k prostituci či jiné formy pohlavního vykořisťování, nucená práce nebo služby, otroctví nebo praktiky podobné otroctví, nevolnictví nebo nebo zneužívání trestných aktivit, nebo odnímání orgánů. Obchodování pro sexuální vykořisťování je nejčastěji oznamovanou formou obchodování s lidmi v Evropské unii. Je to forma genderově podmíněného násilí, která především postihuje ženy.