Description

Hvervning, transport, husning eller modtagelse af personer, herunder udveksling eller overførsel af kontrol over disse personer, ved hjælp af trussel eller brug af magt eller andre former for tvang, bortførelse, svindel, bedrag eller misbrug af magt eller af en sårbar position eller af at give eller modtage betalinger eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har kontrol over en anden person, med henblik på udnyttelse.

Additional notes and information

Udnyttelse skal som minimum omfatte udnyttelse af andres prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde eller tjenester, herunder tiggeri, slaveri eller praksis, der ligner slaveri, udnyttelse af kriminelle aktiviteter eller fjernelse af organer. Menneskehandel medhenblik på seksuel udnyttelse er den mest rapporterede form for menneskehandel i Den Europæiske Union. Det er en form for kønsbaseret vold, der påvirker kvinder uforholdsmæssigt