Description

Trgovina ljudima je ozbiljno krivično djelo i grubo kršenje ljudskih prava. Trgovina ljudima se definiše kao vrbovanje, prevoz, prenos, smještanje ili prijem osoba putem prijetnje ili upotrebe sile ili drugih oblika prisile, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe moći ili položaja ranjivog, ili davanjem ili primanjem uplata ili povlastica, postizanjem dogovora sa osobom koja ima kontrolu nad drugom osobom u svrhu eksploatacije (u svakom slučaju uključuje prostituciju ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilnog rada ili usluga, ropstva ili prakse slične ropstvu, služinstvo ili uklanjanje organa).

Additional notes and information

Trgovina ljudima odvija se u više okruženja i obično uključuje mnogo različitih aktera, uključujući porodice, lokalne trgovce, međunarodne kriminalne mreže i imigracione vlasti. Održava se između i unutar zemalja.