Description

sunkus nusikaltimas ir šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas, kuris apima asmenų verbavimą, vežimą, perdavimą, laikymą ar priėmimą, grasinant arba naudojant jėgą arba kitas prievartos, grobimo, apgaulės, klaidinimo, piktnaudžiavimo galia arba naudojimosi asmens pažeidžiamumu formas, arba užmokesčio davimą ar naudos gavimą siekiant kitą asmenį kontroliuojančio asmens sutikimo, kai šios veiklos tikslas - išnaudojimas (įskaitant, mažų mažiausiai, kitų įtraukimą į prostituciją ar kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar praktikas, panašias į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą)

Additional notes and information

Prekyba žmonėmis vyksta sudėtinguose kontekstuose ir paprastai įtraukia daug įvairių veikėjų, įskaitant šeimas, vietos tarpininkus, tarptautinius nusikalstamus tinklus ir imigracijos institucijas. Ji vyksta tiek tarptautiniu mastu, tiek šalies viduje.