Description

Tõsine kuritegu ja jäme inimõiguste rikkumine, mis hõlmab värbamist, vedamist, üleandmist, majutamist või vastuvõtmist, inimröövi toimepaneku või muul viisil jõu kasutamise või sellega ähvardamise, petmise, võimu kuritarvitamise või isiku abitu seisundi ärakasutamise või teist isikut kontrolliva isiku nõusoleku saamiseks makse tegemise või vastuvõtmise või muu hüvise pakkumise või vastuvõtmise või muu kuritarvituse teel. Ekspluateerimisena käsitletakse ka teise isiku prostitueerimisele sundimist või muul viisil seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist tööd või teenistust, orjuses või sama laadi seisundis pidamist või elundi sunniviisilist eemaldamist

Additional notes and information

Inimkaubandus leiab aset paljudes piirkondades ning hõlmab enamasti eri osapooli, sh perekondi, kinnisvaramaaklereid, rahvusvahelisi kurjategijate võrgustikke ja immigratsiooniametnikke. See toimub nii riigisiseselt kui ka riikide vahel.