Description

Трговина људима је озбиљно кривично дело и грубо кршење људских права.

Additional notes and information

Трговина људима се дефинише као врбовање, превоз, пренос, смештање или пријем особа путем претње или употребе силе или других облика принуде, отмице, преваре, обмане, злоупотребе моћи или положаја рањивог, или давањем или примањем уплата или повластица, постизањем договора са особом која има контролу над другом особом у сврху експлоатације (укључујући, најмање, проституцију или друге облике сексуалног искоришћавања, присилног рада или услуга, ропства или праксе сличне ропству, ропству или уклањању органа). Трговина људима одвија се у више окружења и обично укључује много различитих актера, укључујући породице, локалне брокере, међународне криминалне мреже и имиграционе власти. Одржава се између и унутар земаља.