Description

hudo kaznivo dejanje in groba kršitev človekovih pravic, ki vključuje rekrutiranje, prevoz, premestitev, skrivanje ali sprejem oseb z uporabo grožnje, sile ali druge oblike prisile, ugrabitve, goljufije, preslepitve, zlorabe moči ali ranljivega položaja, ali z dajanjem oz. sprejemanjem plačil ali nadomestil za pridobitev soglasja osebe, ki nadzoruje drugo osebo, z namenom izkoriščanja, vključno najmanj s prostitucijo drugih ali drugimi oblikami spolnega izkoriščanja, prisilnim delom ali storitvami, suženjstvom ali praksami, podobnimi suženjstvu, služabništvom ali odstranitvijo organov

Additional notes and information

Trgovina se odvija v različnih okoljih in po navadi vključuje številne različne akterje, vključno z družinami, lokalnimi posredniki, mednarodnimi kriminalnimi mrežami in organi, pristojnimi za priseljevanje. Odvija se med državami in znotraj njih.