Description

poważna zbrodnia i ogromne pogwałcenia praw człowieka obejmujące werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem groźby lub użyciem siły, bądź innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby sprawującej kontrolę nad osobą w celu wykorzystania, w tym co najmniej prostytucja innych osób lub inne formy wykorzystywania seksualnego, praca przymusowa lub usługi przymusowe, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, poddaństwo lub usuwanie organów

Additional notes and information

Handel odbywa się w różnych warunkach i zwykle obejmuje wiele podmiotów, w tym rodziny, lokalnych pośredników, międzynarodowe sieci przestępcze i organy imigracyjne. Odbywa się zarówno między krajami, jak i w ich granicach.