Description

Трговина људима је озбиљно кривично дјело и грубо кршење људских права. Трговина људима се дефинише као врбовање, превоз, пренос, смјештање или пријем особа путем пријетње или употребе силе или других облика присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе моћи или положаја рањивог, или давањем или примањем уплата или повластица, постизањем договора са особом која има контролу над другом особом у сврху експлоатације (у сваком случају укључује проституцију или друге облике сексуалног искоришћавања, принудног рада или услуга, ропства или праксе сличне ропству, служинство или уклањање органа).

Additional notes and information

Трговина људима одвија се у више окружења и обично укључује много различитих актера, укључујући породице, локалне трговце, међународне криминалне мреже и имиграционе власти. Одржава се између и унутар земаља.