Description

ir-reklutaġġ, trasportazzjoni, trasferiment, r-reklutaġġ, trasport, trasferiment, kenn, lqugħ sussegwenti ta’ persuni, inkluż l-iskambju jew trasferiment tal-kontroll fuq dawk il-persuni, permezz ta' theddid jew użu ta' forza jew forom oħra ta' ġegħil, permezz tat-theddid jew l-użu tal-forza jew forom oħra ta' ġegħil, ta' ħtif, ta' frodi, ta' qerq, tal-abbuż tal-poter jew ta' pożizzjoni ta' vulnerabbiltà jew tal-għoti jew tar-riċeviment ta' ħlasijiet jew benefiċċji biex jinkiseb il-kunsens ta' persuna li jkollha kontroll fuq persuna oħra, għall-fini ta' sfruttament.

Additional notes and information

L-isfruttament jinkludi, bħala minimu, l-esplojtazzjoni tal-prostituzzjoni ta' oħrajn jew forom oħra ta' esplojtazzjoni sesswali, xogħol jew servizz sfurzat, inkluż dak ta' tallaba, skjavitu' jew prattiċi simili ta' skjavitu', servitudni, jew l-esplojtazzjoni ta' attivitajiet kriminali, jew it-tneħħija tal-organi. Traffikar għall-esplojtazzjoni sesswali hi l-forma li hi l-aktar raportata tat-traffikar tal-persuni fl-Unjoni Ewropea. Hi forma ta' vjolenza bbażata fuq il-ġeneru li taffetwa lin-nisa b'mod sproporzjonali.