Description

fullständig integrering av kvinnor, på samma villkor som män, på alla nivåer och inom varje område av ett demokratiskt samhälles olika funktioner, med hjälp av multidiciplinära strategier