Description

potpuna integracija žena na jednakim osnovama kao i muškaraca na svim razinama i u svim područjima djelovanja demokratskog društva, uz pomoć multidisciplinarnih strategija