Description

Paritetna demokratija je koncept koji podrazumijeva potpunu integraciju žena, ravnopravno sa muškarcima, na svim nivoima i u svim oblastima djelovanja demokratskog društva, putem multidisciplinarnih strategija.