Description

všeobecné metodologické prístupy, ktoré zjednodušujú začlenenie rodového rozmeru do politík a programov

Additional notes and information

Metódy uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti využívajú rôzne nástroje strategickým spôsobom, navrhujú koherentné systémy pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a môžu sa navzájom kombinovať s cieľom zhromažďovať informácie, podporovať znalosti a formovať najrozličnejšie programy.