Description

Yleiset metodologiset lähestymistavat, joilla helpotetaan sukupuoliulottuvuuden sisällyttämistä toimintalinjoihin ja ohjelmiin

Additional notes and information

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen menetelmissä käytetään erilaisia välineitä strategisesti, ehdotetaan johdonmukaisia järjestelmiä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen, ja niitä voidaan yhdistää tietojen keräämiseksi, tietämyksen edistämiseksi ja hyvin erilaisten ohjelmien muokkaamiseksi.