Description

Општи методолошки приступи који олакшавају интеграцију родне димензије у политике и програме.

Additional notes and information

Они користе различите алате на стратешки начин, предлажу кохерентне системе за родну равноправност и могу се комбиновати заједно ради прикупљања информација, унапређивања знања и обликовања широко различитих програма.