Description

Општи методолошки приступи који олакшавају интеграцију родне димензије у политике и програме. Користе различите алате на стратешки начин, предлажу кохерентне системе за родну равноправност и могу да се комбинују заједно ради прикупљања информација, унапређивања знања и обликовања различитих програма.