Description

obecný metodický přístup, který umožňuje začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do politik a programů

Additional notes and information

Metody genderového mainstreamingu strategicky využívají různé nástroje, navrhují soudržné systémy začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a lze je různě kombinovat za účelem shromažďování údajů, rozšiřování znalostí a vytváření značně rozmanitých programů.