Description

splošni metodološki pristopi, ki olajšujejo vključevanje vidika spola v politike in programe

Additional notes and information

Metode integracije načela enakosti spolov vključujejo strateško uporabo različnih orodij in predloge koherentnih sistemov za integracijo načela enakosti spolov; lahko se jih medsebojno kombinira za zbiranje informacij, povečevanje vednosti in oblikovanje najrazličnejših programov.