Description

allmänna metodologiska tillvägagångssätt som underlättar integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i politik och program

Additional notes and information

Metoder för jämställdhetsintegrering använder olika slags verktyg på ett strategiskt sätt, visar hur jämställdhetsintegrering kan ske systematiskt och sammanhållet och kan kombineras i syfte att samla in information, öka kunskapen och för att utveckla vitt skilda program.