Description

overordnede metodiske og redskabsmæssige tilgange, der letter integreringen af kønsmainstreamingsprocesser i relation til politikker og programmer

Additional notes and information

Metoderne til integrering af kønsaspektet benytter forskellige værktøjer på en strategisk måde, foreslår sammenhængende systemer til kønsmainstreaming og kan anvendes i kombination med henblik på at indsamle information, øge vidensgenereringen og forme vidt forskellige programmer.