Description

algemene methodologische benadering die de integratie van een genderdimensie in beleid en programma's vereenvoudigt

Additional notes and information

Methoden voor de integratie van de genderdimensie in het beleid maken op een strategische manier gebruik van verschillende instrumenten, stellen coherente systemen voor de integratie van de genderdimensie in het beleid voor, en kunnen worden gecombineerd voor het verzamelen van informatie, het uitbreiden van kennis en het vorm geven aan sterk uiteenlopende programma's.