Description

tijela čija je dužnost promicati rodnu ravnopravnost i podržati uvođenje rodno osviještene politike u opću politiku u svim područjima, koja se najčešće sastoji od središnjeg državnog tijela ojačanog međuministarskom strukturom za koordinaciju rodno osviještene politike te osobama za kontakt ili nacionalnom središnjicom nadležnom za uvođenje rodno osviještene politike u ministarstva

Additional notes and information

Ukupna struktura može uključivati tijela na različitim razinama vlasti (nacionalnim, regionalnim i lokalnim) kao i druge državne institucije osim vlade, osobito na parlamentarnoj razini, te neovisne agencije i druga tijela kao što su tijela za rodnu ravnopravnost ili pravobranitelj, koja se mogu posebno baviti rodnom ravnopravnošću ili biti općenitije prirode, nadležna za zaprimanje i analizu pritužbi zbog diskriminacije na temelju spola i roda