Description

instellingen die de opdracht hebben de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen en de integratie van emancipatieaspecten in beleid op allerlei gebied te ondersteunen, en die over het algemeen bestaan uit de centrale overheidsinstantie, aangevuld met een interministeriële, coördinerende gendermainstreamingstructuur en contactpersonen of knooppunten die verantwoordelijk zijn voor de integratie van de genderdimensie in het beleid van ministeries

Additional notes and information

De algehele structuur kan organen op verschillende bestuursniveaus omvatten − nationaal, regionaal en lokaal – en andere staatsinstellingen dan overheden, met name op parlementair niveau, evenals onafhankelijke instanties en andere organen, zoals gendergelijkheidsinstellingen en/of ombudsmannen/-vrouwen, die zich ofwel specifiek bezighouden met de gelijkheid van vrouwen en mannen, ofwel meer algemeen van aard kunnen zijn, die bevoegd zijn om klachten over discriminatie op grond van sekse en gender te ontvangen en te analyseren.