Description

Органи задужени за промоцију родне равноправности и подршку укључивања родне равноправности у опште политике у свим областима. Обично се састоје од централног владиног тела употпуњеног међуресорном координационом структуром за родну равноправност и контакт особама или центрима одговорним за укључивање родне равноправности у министарствима.

Additional notes and information

Укупна структура може обухватати тела на различитим нивоима управљања - националним, регионалним и локалним - и друге државне институције мимо влада, посебно на парламентарном нивоу, као и независне агенције и друга тела, попут тела за родну равноправност и/или омбудсмана, која могу бити специјално намењена за родну равноправност или општија по својој природи, са надлежностима да примају и анализирају жалбе у вези са дискриминацијом на основу пола и рода.