Description

a nemek közötti egyenlőség előmozdításával és a nemek közötti egyenlőség általános politikákban való, valamennyi területen történő érvényesítésének támogatásával megbízott szervek, amelyek rendszerint egy, a nemek közötti egyenlőség érvényesítését koordináló miniszterközi struktúrával kiegészített központi kormányzati szervből és a nemek közötti egyenlőség minisztériumokon belüli érvényesítéséért felelős kapcsolattartó személyekből vagy kapcsolattartási pontokból állnak

Additional notes and information

Az általános felépítésnek részei lehetnek a kormányzat különböző − nemzeti, regionális és helyi – szintjein működő szervek és a kormányokon kívül álló egyéb, különösen parlamenti szintű állami intézmények, valamint független ügynökségek és más szervek, ideértve a nemi esélyegyenlőségi szerveket és/vagy az ombudsmanokat, amelyek foglalkozhatnak konkrétan a nemek közötti egyenlőséggel vagy lehetnek általánosabb jellegűek, olyan hatáskörrel, amelybe beletartozik a biológiai és társadalmi nemek alapuló megkülönböztetéssel kapcsolatos panaszok fogadása és elemzése.