Description

Институционални капацитет за укључивање родних питања односи се на потенцијал институције да испуни своје обавезе о родном укључивању и способност идентификовања и решавања проблема повезаних са спровођењем истог.

Additional notes and information

Такав капацитет укључује скуп функционалних услова који омогућавају разраду и примену програма са бољим учинком.