Description

potentieel van een instelling om aan haar toezeggingen op het gebied van de integratie van de genderdimensie in het beleid te voldoen en haar vermogen om aan de uitvoering gerelateerde problemen vast te stellen en op te lossen

Additional notes and information

Een dergelijke capaciteit omvat een reeks functionele voorwaarden die de uitwerking en tenuitvoerlegging van beter presterende programma's mogelijk maken.